မိ………………………………………………သား……………………………………………………စု ( ၃၇ )

•June 4, 2011 • Leave a Comment

ခု ဘ ဝ မွာ ေတာ့

လုပ္ ထား ႏွင့္ ဦး ေပါ့     ။      ။

 

 

  ဟံလင္း

Advertisements

မိ………………………………………………သား……………………………………………………စု ( ၃၅ )

•June 4, 2011 • Leave a Comment

ခင္ဗ်ားကလည္း က်ဳပ္ကို

က်ဳပ္ကလည္း ခင္ဗ်ားကို

ျမင္ဖူးသလိုလို                ။         ။

 

 

 

 

 

     ဟံလင္း

မိ……………………………………………….သား…………………………………………………..စု ( ၃၃ )

•June 4, 2011 • Leave a Comment

က်ဳပ္က လူမွန္းသိတတ္စအရြယ္

ခင္ဗ်ား က်ဳပ္ကိုခါးပတ္နဲ႔ေဆာ္တယ္ ။ ။

ဟံလင္း

မိ………………………………………………….သား………………………………………………..စု ( ၃၁ )

•June 4, 2011 • Leave a Comment

က်ဳပ္ ကိုးကြယ္တယ္

 

က်ဳပ္စာအုပ္စင္ကိုပဲ     ။

 

ခင္ဗ်ား ကိုးကြယ္တယ္

 

ခင္ဗ်ားမိန္းမကိုပဲ         ။

 

 

 

 

                                                                                 ဟံလင္း

မိ……………………………………………….သား…………………………………………………..စု ( ၂၉ )

•June 3, 2011 • Leave a Comment

ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ကို

 

သြားခိုင္းတယ္

 

ျပည့္တန္ဆာေတြဆီ          ။          ။

 

 

 

 

 

ဟံလင္း

မိ……………………………………………..သား…………………………………………………….စု ( ၂၇ )

•June 3, 2011 • Leave a Comment

က်ဳပ္က

 

ခင္ဗ်ားတို႔သားဗ်

 

မိ မဆုံးမ ဖ မဆုံးမ     ။        ။

 

 

 

 

ဟံလင္း

မိ………………………………………………..သား………………………………………………….စု ( ၂၅ )

•June 3, 2011 • Leave a Comment

ေထာင္ထဲအထိ ငါရုန္းေျပးလည္း

 

ဘယ္သူ႔သားလဲ လိုက္ျပီးေမးဆဲ    ။       ။

 

 

 

 

                                                                                  ဟံလင္း